Leges zijn kostendekkend en acceptabel. De overige heffingen worden volledig benut en zijn redelijk

Waar gaat het resultaat over?

Met het aanbieden van de legesverordening 2017 in december 2016 verstrekken we, net als vorig jaar, per titel van de legesverordening een overzicht van de mate van kostendekkendheid. We doen de raad een voorstel waaruit blijkt of 100% kostendekkendheid een reële optie is om te komen tot een acceptabel niveau van de tarieven.

Wij doen dit door

Per leges-product houden we een berekening van de kostprijs actueel. Ook beoordelen we ieder jaar opnieuw wat we wel en niet in de leges-berekening (mogen) betrekken.