Overzicht taakstelling

Overzicht taakstelling

Onderstaand treft u aan een overzicht van de te realiseren taakstelling. Deze taakstelling is opgelegd bij de vaststelling van de begroting over het dienstjaar 2014 en 2015.  De totale taakstelling bedraagt 6,6 miljoen euro. Uit het overzicht blijkt dat deze taakstelling in het jaar 2018 ruimschoots wordt gehaald.
Op het moment dat de voorgenomen aanpassingen in de budgetten zijn gerealiseerd is een bedrag van 260 duizend euro meer bezuinigd.