Economisch domein

Waar gaat dit domein over?

Ondernemen, werken, wonen en recreëren; in Schagen gebeurt dit allemaal volop. Wij zijn trots op het aantal en de diversiteit van onze bedrijven, en de grote werkgelegenheid die dit biedt binnen de eigen gemeentegrenzen. Het hoort bij onze taak om het iedereen die in onze gemeente woont, werkt en/of verblijft zo goed mogelijk naar de zin te maken.  Dit doen wij door samen met ondernemers en inwoners de wensen en behoeften in beeld te brengen. Wij steunen ondernemers en overige initiatiefnemers bij het maken en uitvoeren van hun plannen, als die helpen om het ondernemers- en vestigingsklimaat in Schagen te verbeteren.  Hierbij streven we naar zo weinig mogelijk regelgeving. De regels en procedures die toch nodig zijn, maken we zo eenvoudig en duidelijk mogelijk.
Contact met het bedrijfsleven vinden wij heel belangrijk. We willen zo vroeg mogelijk weten wat hun behoefte is, aan uitbreiding bijvoorbeeld. Dan kunnen we namelijk ook beter inspelen op de procedures die nodig zijn.

Wij zien dat bovenstaande aanpak zijn vruchten afwerpt door de hoeveelheid projecten die in 2017 wordt gerealiseerd, zowel gemeentelijk als particulier.  

Een paar voorbeelden:

 • een heel nieuw dorpscentrum in Warmenhuizen;
 • woningbouw in bijna alle kernen, zoals:
  • 50 sociale huurwoningen Hofstraat in Schagen;
  • vrije kavels in Burgerbrug en Sint Maartensbrug;
  • nieuwbouwprojecten 't Boerenerf en Witte Kool in Sint Maarten;
 • vernieuwing en uitbreiding Makado in Schagen;
 • bouw van supermarkt en woningen in Waarland;
 • realisatie bedrijventerrein Kolksluis;
 • grote bedrijfsuitbreidingen in ons landelijk gebied zoals:  
  • Bejo Zaden,
  • Hazera Seeds,
  • Zabo Plants,
  • Firma van Schie
  • B4Agro;
 • uitbreiding van dierentuin Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn;
 • de nieuwe pleinen, trappen en strandopgangen in onze kustplaatsen;
 • aanleg van wandelnetwerk Kop van Noord-Holland.

Doelen en resultaten

Verbonden partijen binnen domein