Meerjarenoverzicht exploitatie

Meerjarenoverzicht exploitatie

Lasten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Economisch domein

E1

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

17.114

4.018

5.130

5.044

3.174

2.948

Subtotaal

17.114

4.018

5.130

5.044

3.174

2.948

Sociaal domein

S1

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

26.296

26.393

27.915

27.802

27.805

27.664

S2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

13.750

14.605

16.028

16.720

17.343

18.086

S3

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

9.449

10.765

10.423

10.117

9.938

9.930

S4

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

1.496

2.425

2.405

2.405

2.400

2.400

Subtotaal

50.992

54.188

56.770

57.044

57.487

58.080

Domein burger en bestuur

B1

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

86

149

148

163

163

163

B2

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

49.178

54.281

48.457

48.871

48.500

49.513

Subtotaal

49.264

54.430

48.605

49.033

48.662

49.675

Totaal Lasten

117.370

112.636

110.505

111.121

109.323

110.703

Domein

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Hollands Kroon

Hollands Kroon

20.180

20.406

20.044

19.933

19.908

19.908

Lasten Hollands Kroon

20.180

20.406

20.044

19.933

19.908

19.908

Baten

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Economisch domein

E1

Economische structuurversterking met ruime vestigings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven

16.538

2.213

1.255

1.302

1.301

1.301

Subtotaal

16.538

2.213

1.255

1.302

1.301

1.301

Sociaal domein

S1

Inwoners van Schagen voorzien in hun eigen levensonderhoud

8.299

8.142

8.106

7.947

7.947

7.947

S2

Inwoners van Schagen dragen bij aan hun leefomgeving

640

2.079

2.178

2.386

2.386

2.386

S3

Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en elkaar

845

2.135

2.112

2.224

2.224

2.224

S4

Inwoners van Schagen geven vorm aan hun culturele omgeving en beleving

98

683

666

717

717

717

Subtotaal

9.882

13.038

13.062

13.275

13.275

13.275

Domein burger en bestuur

B1

De dienstverlening van en door de gemeente Schagen wordt gewaardeerd

B2

De organisatie levert een uitstekende kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs

90.410

90.170

91.678

93.147

93.759

94.799

Subtotaal

90.410

90.170

91.678

93.147

93.759

94.799

Totaal Baten

116.830

105.422

105.994

107.724

108.335

109.376

Domein

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Hollands Kroon

Hollands Kroon

20.180

20.406

20.044

19.933

19.908

19.908

Baten Hollands Kroon

20.180

20.406

20.044

19.933

19.908

19.908

Mutaties reserves

Bedragen x € 1.000,-

Domein

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Raming 2018

Raming 2019

Raming 2020

Resultaat voor bestemming

-540

-7.214

-4.511

-3.397

-988

-1.327

Dotaties aan reserves

18.139

8.857

4.866

5.646

6.357

5.113

Onttrekkingen aan reserves

21.052

15.186

9.378

9.053

7.357

6.454

Saldo mutaties reserves

2.913

6.329

4.511

3.407

1.000

1.341

Resultaat na bestemming

2.373

-885

0

10

12

13