Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering in 2017

Als gemeente willen we dat alles wat we doen en laten bijdraagt aan het geluk van onze inwoners. Wij geloven dat een efficiënte, klantgerichte en betrouwbare gemeente bijdraagt aan het geluk van inwoners. Het werk van de ondersteunende taakvelden richt zich in 2017 dan ook op drie doelen: zorgen dat de gemeente efficiënter werkt, zorgen dat de gemeente klantgerichter werkt en bevorderen dat de gemeente goede besluiten neemt (rechtmatig, doelmatig en legitiem).