Inleiding

 

Beste lezer,

Wij willen dat onze inwoners gelukkig zijn. Als gemeente kunnen wij daaraan bijdragen en daar doen we graag ons best voor. In deze begroting ziet u daarom het woord geluk regelmatig terug. Niet als hol begrip, maar met serieuze beloftes en concrete plannen. Wij schrijven onze begroting steeds minder vanuit financiële resultaten en steeds meer vanuit breed maatschappelijke effecten. Effecten waarbij het geluk van onze inwoners en ondernemers centraal staat.

Het is de eerste begroting van de nieuwe coalitie van de politieke partijen CDA, PvdA en Wens4U. Hierin leest u wat wij volgend jaar allemaal willen doen en waar wij geld aan willen uitgeven. Door de verkiezingen in 2018 is het tegelijk de laatste begroting waarmee de coalitie een vol jaar aan het werk gaat. Net als voorheen gaan we ook volgend jaar weer voor mooie resultaten zorgen en voeren we uit wat in het coalitieakkoord staat. Hoewel deze begroting over 2017 gaat, geven we zoals gebruikelijk ook een financiële doorkijk naar de jaren daarna.

Zorg voor onze inwoners
Niemand tussen wal en schip: dat vonden we de afgelopen jaren en dat vinden we nog steeds. Ook in 2017 blijft dit ons motto. We vinden het belangrijk dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarom gaan we de eigen bijdrage verlagen van ouderen, die gebruik maken van dagbesteding en begeleiding. Hierdoor krijgen zij het financieel ook iets ruimer.
Natuurlijk vergeten we de jeugd niet! Kinderen die lol hebben in kunst, cultuur, sport en gezond zijn. Die laatste twee willen we bereiken door meer geld voor vakleerkrachten gym op de lagere scholen. Hiermee verwachten we dat de kinderen dan ook lid gaan worden van een sportvereniging. Goede gymlessen helpen natuurlijk ook mee om gezond te worden en te blijven. Na jaren van bezuinigingen kunnen we deze uitgaven betalen door een structurele meevaller en slim begroten.

Volgend jaar gaan we samen met de Sportraad en Kunst- en cultuuradviesraad kijken hoe het subsidie- en accommodatiebeleid uitpakt. Loopt alles goed of moeten we beleid bijstellen? Ook de pilots jeugd in Tuitjenhorn en Schagen gaan we evalueren. Wat betreft gezondheid ligt volgend jaar het accent op bewegen, geluk, alcohol- en drugspreventie.

Glasvezel en duurzame verlichting
Snel internet voor onze inwoners en bedrijven bereiken we met glasvezel. Tijdens het schrijven van deze begroting loopt de campagne voor de aanleg ervan nog. Natuurlijk gaan wij genoeg aanmeldingen krijgen, zodat de hele gemeente straks snel kan streamen, downloaden, uploaden, goede tv- en telefoonverbindingen heeft. Ook in de buitengebieden!

Veilige en goed verlichte straten in de hele gemeente doordat we alle straatverlichting gaan vervangen door ledverlichting. Veel minder storingen, minder werk aan onderhoud, minder energieverbruik én lagere kosten. Hoe mooi is dat? We starten volgend jaar met het vervangen van de eerste lampen.

In gesprek met onze inwoners
Voor ons staat de inwoner centraal in alles wat wij doen. Dat klinkt nogal makkelijk en dat is het ook! Bijvoorbeeld bij ons verbouwde Klantcontactcentrum dat begin volgend jaar klaar is. Dat is ingericht met de wensen van de inwoners in gedachten, zodat iedereen zich welkom voelt. Medewerkers staan hier klaar om inwoners zo goed mogelijk te helpen. Of bij initiatieven van inwoners en ondernemers. Ook die willen wij zo goed mogelijk ondersteunen.

Op veel manieren zijn wij dagelijks met onze inwoners in gesprek: via ons digitale inwonerspanel, met veldbezoeken, op Facebook, telefonisch, tijdens bijeenkomsten, noem maar op. Of het nu gaat om grote projecten of een vraag via WhatsApp: wij luisteren graag naar wat onze inwoners belangrijk vinden, hoe wij kunnen helpen. Iedere tip en suggestie helpt ons ons werk nog beter te doen. Hoewel de gemeenteraadsverkiezingen pas in 2018 zijn, zullen inwoners dat volgend jaar al gaan merken. Is het niet via de cursus ‘Politiek actief’, dan misschien als partijen hun verkiezingsprogramma bekendmaken. De lokale democratie is aan zet.

Strategische Visie 2040
2040, dat lijkt nog heel ver weg, maar voor plannenmakers is dat niet het geval. Om niet alleen in 2017 maar ook nog in 2040 en daarna fijn te wonen, werken en recreëren in onze gemeente, is een visie voor de lange termijn heel belangrijk. De gemeenteraad gaat de strategische visie 2040 vaststellen en kan daarmee sturing geven voor de lange termijn. De raad geeft daarmee aan iedereen de kans om de visie te gebruiken voor zijn of haar plannen. De visie is voor de gemeente maar vooral voor onze inwoners en ondernemers. Inwoners en ondernemers hebben samen met ons de strategische visie gemaakt. De visie gaan we vertalen in een aantal scenario’s, die ons helpen onze koers verder te bepalen.

Beloftes en resultaten
Wat gaat u volgend jaar nog meer merken? Alle kernen gaan er zichtbaar op vooruit. Daadkrachtig pakken we plannen op, denken we met inwoners en ondernemers mee en gaan we samen aan de slag. We doen wat we beloofd hebben. In 2017 ronden we bijna alle plannen uit het coalitieakkoord af. Een aantal voorbeelden: op bedrijventerrein Kolksluis kunnen bedrijven eindelijk weer groeien, bij het Makado Centrum worden de eerste stappen gezet en de plannen voor het Corfwater in Petten krijgen vorm. In Oudesluis staat ook veel te gebeuren met onder andere natuurontwikkeling en sportaccommodaties. Tussen Warmenhuizen en Tuitjenhorn leggen we de Ontbrekende Schakel aan. Inwoners van Waarland kunnen volgend jaar in hun eigen dorp boodschappen doen in de supermarkt die dan geopend wordt.

Doordat we extra bomen gaan planten, krijgen we letterlijk een groenere gemeente. Door de hele gemeente heen gaan we wegen opknappen, waarmee we onze openbare ruimte in de basis op orde krijgen. Ons beleid om sneller woningen te bouwen werpt door de hele gemeente zijn vruchten af: in onder andere Callantsoog, Dirkshorn en ’t Zand komen nieuwe woningen. We gaan samen met inwoners en ondernemers met leefbaarheidsplannen aan de slag, bijvoorbeeld in Dirkshorn. Hierin komt te staan welke plannen er zijn voor het dorp. In Sint Maartenszee ziet u volgend jaar de eerste resultaten van het leefbaarheidsplan dat inwoners en ondernemers met elkaar gemaakt hebben.

Zuivere begroting
Een andere belofte is een zuivere begroting. Al het geld dat wij uitgeven komt ten goede aan onze inwoners. En met dat geld gaan wij goed om. Doordat we goed begroten, is onze begroting in evenwicht. Wij weten hoe onze financiële toekomst eruit ziet, wat we wel en niet kunnen uitgeven en waar we eventueel risico lopen.
In 2017 en de jaren daarna hebben wij dan ook een sluitende begroting: er gaat niet meer uit dan er binnen komt. Ook met de extra uitgaven die wij volgend jaar doen, blijft onze begroting in evenwicht. En de bezuinigingen die voor de komende jaren nog gepland staan, halen we ook.

Real time financieel inzicht
Nieuw is dat de begroting helemaal digitaal is. Iedereen kan zien welke resultaten we volgend jaar halen en hoeveel geld dat kost. In 2017 komt er een begrotings-app waarmee iedereen real time kan zien wat de stand van zaken is. En we houden ons aan onze beloftes die u in deze begroting vindt. Daar worden wij dan weer gelukkig van.

Namens het college van burgemeester en wethouders

Jan Steven van Dijk

Wethouder Financiën