Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Structureel weerstandsvermogen

De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien. Voor de onbenutte ozb-capaciteit gaan wij uit van het verschil tussen het artikel-12-norm-tarief en het laatst vastgestelde tarief.

art. 12 norm Rijk

2016 Schagen

verschil

OZB woningen

0,1927%

0,1421

0,0506

OZB -E niet-woningen

0,1927%

0,2035

-0,0108

OXB-G niet-woningen

0,1927%

0,1544

0,0383

Wanneer in 2017 het artikel-12-norm-tarief in Schagen was geheven, had dit een extra opbrengst opgeleverd van € 2,6miljoen. Dit is dus ruim voldoende om de structurele risico’s van € 1.360.000 op te vangen. Daarnaast is er nog onbenutte belastingcapaciteit in de vorm van onder andere de post voor onvoorziene uitgaven, de toeristenbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, en de reclamebelasting. In geval van nood kan dit aangesproken worden. (de post onvoorziene uitgaven is € 92.000,)

Beschikbare belastingcapaciteit      2.600
________________________________    _____ = 1.9

Structurele risico’s                       1.360