De gemeente ondersteunt initiatieven van burgers en bedrijven (overheidsparticipatie)

Waar gaat het resultaat over?

Gemeente Schagen vindt initiatieven uit de samenleving heel belangrijk. We maken graag dingen samen met inwoners en ondernemers mogelijk. Zo creëren we een samenleving waar iedereen graag wil wonen en trots op kan zijn. Dit geldt ook andersom, bij vraagstukken die wij als gemeente oppakken. Ook daarover willen we vroegtijdig met inwoners en ondernemers in gesprek.  

In 2017 besteden we veel aandacht aan burger- en overheidsparticipatie. Dat staat in deze begroting. Enkele onderwerpen pakken we heel participatief aan. We geven ze het komend jaar extra aandacht. We gebruiken dit om andere collega’s te inspireren en ervan te leren. Ze zijn in deze begroting te herkennen aan het icoon I,voor burger- en overheidsparticipatie.
We werken aan een organisatie die kan kijken door een andere bril. Die van inwoners, van samen doen, zonder belemmeringen. Welke mogelijkheden zijn er, zonder belemmerd te worden door (eigen) regels en procedures?

Onze uitdagingen zijn:

  • burger- en overheidsparticipatie stimuleren.
  • als organisatie meer ontvankelijk zijn voor initiatieven.
  • meer realiseren, met minder financiële middelen.
  • de krachten bundelen, tussen initiatiefnemers onderling en tussen initiatiefnemers en professionele organisaties.
  • feedback krijgen op ons eigen optreden in burger- en overheidsparticipatie.

Wij doen dit door

  • Het participatietraject in de dorpen Tuitjenhorn en Dirkshorn over de leefbaarheid in de dorpen. Intensief traject, begeleid door eStadslab. We spelen samen met de inwoners een interactief spel aan de hand van herkenbare situaties en stellingen. Dit om bewust te worden van elkaars rollen en verantwoordelijkheden. De dorpsbewoners maken daarnaast zelf een agenda voor Dirkshorn en Tuitjenhorn. Wat vindt het dorp belangrijk? Voor welke initiatieven willen de inwoners de handen uit de mouwen steken? Hoe kan de gemeente meewerken om dit mogelijk te maken? Het wordt een mooi traject, voor zowel de dorpen als de gemeente. Deze pilot evalueren we in februari 2017 samen met de dorpen, om te bepalen of invoering in andere dorpen gewenst is.  
  • Crowdfunding. Je kunt het leren. Als gemeente geven we iedereen de kans om dat te doen. De gemeentelijke middelen zijn beperkt waardoor we niet alle initiatieven een financiële bijdrage kunnen geven. We bieden de mogelijkheid van Crowdfunding zodat dromen werkelijkheid worden. Initiatiefnemers leren hoe je tot succesvolle Crowdfunding komt via het platform ‘Het lukt ons’ dat al actief is in verschillende gemeenten in West Friesland. Op de website www.hetluktons.nl presenterende inwoners hun initiatieven.
  • Bijdrage aan bewonersinitiatieven. Ook in 2017 stellen we een bedrag beschikbaar van € 45.000 voor een eenmalige bijdrage aan bijzondere initiatieven van inwoners. Dit komt extra op de bedragen die er zijn bij alle domeinen, zoals in het openbaar gebied. Binnen de verschillende domeinen en onderwerpen in de begroting is geld bestemd om initiatieven te ondersteunen. Zo is voor initiatieven in het openbaar gebied een ton extra beschikbaar gesteld. Samen met inwoners krijgt dit bedrag een bestemming.
  • Burger- en overheidsparticipatie vereist een andere manier van werken binnen de gemeentelijke organisatie. Een club van enthousiaste collega’s ondersteunen collega’s hierbij. Deze Supportgroep geeft tips en ideeën over hoe belanghebbenden interactief kunnen bijdragen aan een vraagstuk en hoe in goed overleg initiatieven toch mogelijk zijn, binnen de geldende regels. In 2017 gaat het om vraagstukken als de Omgevingswet, integratie van vluchtelingen en initiatieven voor woningbouw, openbaar gebied en samenleving.  
  • Aansluiten bij de onderdelen Procesoptimalisering en Klantgericht werken van het programma Bewegen naar de klant. We gaan remmingen weghalen om de rol van de inwoner te versterken in het gemeentelijke (beleids)proces. En we maken  collega’s bewust dat de klant centraal staat wil je burger- en overheidsparticipatie mogelijk te maken.