Lokale heffingen

Overzicht geraamde baten en kwijtschelding

Soort heffing

Baten

Kwijtschelding

Onroerendezaakbelastingen (eigenaar/gebruiker)

9.919.000

0

Afvalstoffenheffing/reinigingsheffing

4.880.000

170.000

Rioolheffing

3.800.000

99.000

Toeristenbelasting

1.013.000

niet mogelijk

Forensenbelasting

1.414.000

niet mogelijk

Precariorechten

104.000

niet mogelijk

Leges

2.020.000

niet mogelijk